โปรโมชั่น

โปรโมชั่นน้ำหอมฟีโรโมนน้ำหอมฟีโรโมน น้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้าม น้ำหอมปลุกเซ็ก รองรับจากรายการวิทยาศาสตร์ว่าได้ผลจริง สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น

ดูคลิป video ที่นี่คลิก